Nastavu iz PPP-a izvodi se u suradnji sa Crvenim križom Jastrebarsko u prostorijama Autokluba Jastrebarsko.